» Hizmetlerimiz  » Fen İşleri Hizmetleri
Fen İşleri Müdürlüğü 

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

(Fen Memurluğuna)

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

 

 

 

YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ

1- Temel Vizesi,

2- Su basman vizesi

3-Asansör Ruhsatı, (Projede asansör varsa)

4-SSK’dan ilişiksiz belgesi.

5--Sığınak Raporu

6- Harç ve Ücretler

7- İskan Dilekçesi

8-Vergi dairesi ilişik kesme belgesi.

(Mal sahibi evrakları ile tam müracaat eder, işini şahsen eksiksiz takip ederse)

5 İŞGÜNÜ

(Ruhsat, proje ve eklerine uygun olması halinde)

2

İMAR DURUMU

1-Dilekçe

2- Tapu Fotokopisi

3- Kadastro Çapı

3 İŞ GÜNÜ

3

İNŞAAT RUHSATI İŞLERİ

1- Dilekçe,

2- Tapu belgesi

3-Mimari, Statik, Elektrik, Sıhi Tesisat, Fosseptik Projeleri

4-Kattan sonra Yangın Merdiveni ve Asansör Belgeleri.

5- Harita Mühendisinden Aplikasyon Belgesi

6-Isı yalıtım ve projesi ve ısı yalıtım hesabı

7- 4. kattan sonra yüksek binalarda zemin etüt raporu

8-İmar Çapı

9- Plan kote

10- Belediye ruhsat harcı

11-Tüm Proje ve tus sorumlularının Belediye Kaydı. 

(Mal sahibi evrakları ile tam müracaat eder, işini şahsen eksiksiz takip ederse)

7 İŞGÜNÜ

4

KAT MÜLKİYETİ

1-Mimari Proje

2-Belediye harcı

3-Yapı kullanma izin belgesi.

2 İŞGÜNÜ

5

KAT İRTİFAKI

1-Mimari Proje

2-Belediye harcı

3-İnşaat Ruhsatı

2 İŞGÜNÜ

 

6

GELEN

YAZIŞMALARA CEVAP

1-Dilekçe

 

 

 

30 GÜN

7

İMAR PLAN TADİLAT TALEBİ

1- Dilekçe

2-Tapu

3-Aplikasyon krokisi

Not:Dilekçe ilk önce meclise girer sonra imar komisyonuna havale edilir tekrar meclise girer ve 30 gün askı süresi sonunda imar plan tadilatı kesinleşir.(meclis ayda bir toplanır.)

90 GÜN

 

 

       Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

 

 

      

 

İlk Müracaat yeri : Fen İşleri                                     İkinci Müracat Yeri: Belediye Başkanlığı

İsim :                                                                      İsim :

Unvan : Fen İşleri Müdür V..                                     Unvan :Belediye Başkanı

Adres : Belediye                                                        Adres : Belediye