» Güncel  » Duyurular

  
İlçemiz Merkez Mahallesi 118 ada 17 parselde Sağlık Tesisi Alanı
10.03.2020 00:00

İLAN

DOĞANYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

 

                İlçemiz Merkez Mahallesi 118 ada 17 parselde Sağlık Tesisi Alanı oluşturulmasına yönelik UİP-37186152 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uyguluma imar planında değişiklik yapılması 02/03/2020 tarih ve 10 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanmıştır.

                İmar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesinin (b) fıkrası uyarınca ilan tahtasında 10/03/2020 tarihinden itibaren 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlanen duyurulur. 10/03/2020Duyurularİlçemiz Merkez Mahallesi 118 ada 17 parselde Sağlık Tesisi Alanı


1