» Kurumsal  » İhaleler
TİCARİ TAKSİ PLAKA HATTI

İhale Tarihi: 10.06.2019 11:00
İhale Yeri: DOĞANYURT BELEDİYESİ

Sonuçlanmış 

T.C

KASTAMONU İLİ

DOĞANYURT İLÇESİ

DOĞANYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                                                                  

Konu: Merkez Mah.  Köprübaşı Taksi Durağı Ticari Taksi Plaka Hattı İhalesi                        

 

İ  L  A  N

 

 

SIRA

NO

 

 

MAHALLE

 

CADDE

SOKAK

MEVKİİ

 

 

NİTELİĞİ

 

 

MUAMMEN SATIŞ

BEDELİ (TL)

 

GEÇİCİ

TEMİNAT

%3 (TL)

 

İHALE

TARİH

SAATİ

 

1

 

MERKEZ

MAH.

 

Köprübaşı Taksi Durağı

 

Ticari Taksi Plaka Hattı

 

30.000,00TL

 

900,00TL

 

10/06/2019

11:00

 

1)- Yukarıda nitelikleri belirtilen  01    Adet Ticari Taksi Plakası Hattı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun  45. maddesi gereği Açık artırma usulü ile   satışa çıkartılacaktır.

 

2)- İhale 10/06/2019 Pazartesi günü saat: 11:00’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

3)- İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 100,00TL karşılığında temin edilebilir. Ücretsiz görülebilir.

 

4)-İhaleye katılmak isteyen istekliler,

 

a)  Dilekçe,(Dilekçe Örneği Kurumumuzda Mevcuttur.)

b)  Kimlik Fotokopisi,

c) İkametgah Belgesi (İhaleye katılmak isteyenlerin Doğanyurt Nüfusuna Kayıtlı olmaları şartı aranır.)

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi,

e) Tüzel kişiliklerin Vergi numaralarını bildirmeleri ve  Noter tasdikli imza sirküleri,

f) Adli sicil kaydı (TCK’nın 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227. maddeleri ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 35. maddesinden hüküm giymemiş olmak şartı aranır )

g) İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin Doğanyurt Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge.

h) Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi.

 

 

5)- İhaleye katılacak olan isteklilerin Belgelerini en geç 10/06/2019 günü saat:10:00’a kadar  Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

6)- İhaleye katılacak iştirakçiler belirtilen gün ve saatte ihale salonunda hazır bulunacaktır. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

7)- İhale komisyonu (Encümen) ihaleyi  yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespiti ile gerekli görürse ihaleyi ertelemekte ve iptal etmekte serbesttir. 

    

İLAN OLUNUR.

 İhalelerİhale Adı İhale Tarihi İhale Durumu
AKARYAKIT İHALESİ 22.02.2021 11:00 Sonuçlanmış
MERKEZ MAH. ATATÜRK CAD.NO:19/A TAŞINMAZ SATIŞI 19.12.2019 14:30 Sonuçlanmış
MERKEZ MAH. ATATÜRK CAD.NO:19/A TAŞINMAZ SATIŞI 03.12.2019 09:30 Sonuçlanmış
MERKEZ MAH. ATATÜRK CAD.NO:19/B TAŞINMAZ SATIŞI 03.12.2019 10:30 Sonuçlanmış
MERKEZ MAH. ATATÜRK CAD.NO:19/C TAŞINMAZ SATIŞI 03.12.2019 11:30 Sonuçlanmış
TİCARİ TAKSİ PLAKA HATTI 10.06.2019 11:30 Sonuçlanmış
TİCARİ TAKSİ PLAKA HATTI 10.06.2019 12:00 Sonuçlanmış
TİCARİ TAKSİ PLAKA HATTI 10.06.2019 11:00 Sonuçlanmış
TİCARİ TAKSİ PLAKA HATTI 24.05.2019 10:00 Sonuçlanmış
TİCARİ TAKSİ PLAKA HATTI 24.05.2019 14:00 Sonuçlanmış
TİCARİ TAKSİ PLAKA HATTI 24.05.2019 11:30 Sonuçlanmış
KİLİTLİ PARKE TAŞI,BORDÜR VE OLUK TAŞI ALIMI 23.05.2019 14:00 Sonuçlanmış


1